სახის პროცედურის საფასურში არ შედის სპა-დღე (დამატებითი ღირებულება 60 ლარი)